[Album] Jay Chou – Capricorn 魔杰座

You may also like...

3 Responses

  1. GOLDBOY says:

    love jaychou so much!thank nicky so much!

  2. Póc tem entry cho pạn nè ^^!mih` cg~ thik nhạc của Jay lắm cám ơn pạn nhiều nhé:):)

  3. Póc tem entry cho pạn nè ^^!mih` cg~ thik nhạc của Jay lắm cám ơn pạn nhiều nhé:):)

Leave a Reply

%d bloggers like this: