[Album] Khúc Khuynh Thiên Hạ – Tiểu Khúc Nhi

You may also like...

1 Response

  1. January 11, 2014

    […] Các album của Đổng Trinh có thể được nghe qua link playlist youtube đi kèm luôn, mình chưa biên soạn xong tag cho các album của chị ấy nên lười up lên zing lắm. Riêng album Khúc Khuynh Thiên Hạ của Tiểu Khúc Nhi có bản chất lượng cao có thể được download tại quan4.net […]

Leave a Reply

%d bloggers like this: