Album OST Dương Gia Tướng (Young Warriors of the Yang Clan)

You may also like...

4 Responses

  1. Ho` Ca okie nhat(tai em thix Huge nhat)hehe

  2. [C]RE says:

    Phim này ngày xưa tớ có xem , nhưng tập xem tập bỏ do nhiều lí do khác nhauu ! còn nhạc tàu thì tớ ko thích lắm 😀

  3. nicky says:

    Hồ Ca dễ thuơng lại hát hay nữa !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: