Anh có biết em cần gì? (.st)

You may also like...

3 Responses

  1. (¯`°• Ƕ¯äzÿ™Hội •°´¯)C2PBC(¯`°• —Jinnie.N—•°´¯) says:

    hay ,, chắc đi copy gòi =))

  2. lâm nhi says:

    phải cho đến suốt cuộc đời này anh sẽ chẳng bao giờ biết đc và cũng k hiểu đc em cần cái gì đâu

  3. Asura says:

    Cần nhìu thứ như thế thì chỉ có ông cố nội anh đội mồ sống dậy chỉ anh thôi 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: