Anh sẽ dừng lại

You may also like...

1 Response

  1. February 3, 2012

    […] sẽ dừng lại, vì anh tôn trọng quyết định của em. Bởi anh biết rằng, nếu anh không dừng lại, em cũng […]

Leave a Reply

%d bloggers like this: