Anh sẽ gọi cho ai khi say

You may also like...

1 Response

  1. Jan VIET NAM Mozilla Firefox Windows says:

    khi say lại gọi đến …để làm gì?Ve vuốt sự ích kỉ của riêng họ àh?
    Còn người bị gọi thì sao?Có bao giờ họ nghĩ cho người đó không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *