Bảy Bước Để Quên Anh – Cát Thảo

You may also like...

1 Response

  1. Hayashiooame says:

    Vừa đọc bài này vừa nghe “một người cô đơn hai sự sai lầm” – Vũ Phi :))
    Mình từng trọ cùng với ông anh có người yêu từ cấp 3, lên 4 năm đại học, 2 năm cao học, rồi 2 người chia tay trong văn minh, nhưng vẫn là bạn. 😐
    Thực tế rất khắc nghiệt. Hết!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: