Cả đời này anh muốn được cưới em làm vợ

You may also like...

2 Responses

  1. Njn says:

    “Trong cuộc đời luôn có những tình yêu mang lại vết thương sâu khiến con người ta đau đớn và thậm chí cả đời họ vẫn không thể quên được. Nhưng hãy tin mọi thứ đều có liều thuốc của nó, những yêu thương cho đi thật lòng sẽ còn lại mãi mãi !”
    vẫn là nhiều vết thương không có thuốc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: