Cẩm Lý Sao – Trọng Tiểu Yên ft Hoa Thế

You may also like...

2 Responses

  1. Nicky VIET NAM says:

    bài này nhạc mạng, nhiều người hát lắm, mình không biết ai hát đầu tiên hết @@

  2. Hồng Hoan Lạc Tửu VIET NAM says:

    thanks Nicky rất nhiều, vào trang này nhiều rồi mà vẫn chưa để lại comment nào, rất thích những bài nhạc Hoa đăng trong đây, mặc dù nghe không hiểu gì nhưng rất thấm và rất phù hợp tâm trạng mình, một lần nữa xin cảm ơn hehe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *