Càng đi càng xa – Triệu Mặc

You may also like...

2 Responses

 1. Lam Thạch says:

  却把整片天空都染灰
  què bǎ zhěng piàn tiān kōng dōu rǎn huī
  khước bả chỉnh phiến thiên không đô nhiễm hôi
  Nhuộn xám cả bầu trời

  Là “nhuộm” bạn ơi ‘ ‘-

 2. nicky says:

  Thanks, để edit chính tả lại 😡

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: