Cô gái nhỏ bé, hãy đến bên anh – Tạ Kin

You may also like...

4 Responses

  1. Tạ Kin VIET NAM Internet Explorer Windows says:

    Tựa đề đã sai rồi – Phải là ” Cô gái nhỏ bé, hãy đến bên anh” – Nếu bạn muốn kiểm chứng – hãy search google nhé – Và truyện đó do Kin viết – nên phiền bạn hãy ghi tên t.giả vào…nếu không phiền.

    Thân ♥

Leave a Reply

%d bloggers like this: