Cổ Kiếm Tình Vận – Đổng Trinh

You may also like...

3 Responses

  1. Lieunhanchithuc says:

    Bạn ơi bạn có up link down clip của bài ca fangirl ko?

  1. December 21, 2014

    […] gốc: youtube Lyrics + Trans: quan4.net  Kara fx: Địa Ngục Máu Sub: Thùy […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: