Cung Dưỡng Ái Tình – Dương Mịch

You may also like...

1 Response

  1. nicky says:

    qīng qīng dì fàn chàng là khẽ niệm kinh Địa Tạng chứ không phải khẽ hát như trong clip 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: