Đàn Ông – Nếu Đã 20, Nếu Chưa 25

You may also like...

1 Response

  1. Socola_9xz says:

    Bài này có lẽ là kinh nghiệm sống của anh, nhưng mà .. em có thắc mắc nếu là phụ nữ thì sao :-?? .. híc

Leave a Reply

%d bloggers like this: