Đao kiếm như mộng – Châu Hòa Kiện

You may also like...

6 Responses

  1. miakatama05 says:

    Cho mình đem bài này post bên blog mình nhé!!

  2. E.D says:

    Mình post lên fb kèm clip quan4 thì có cần ghi nguồn ko nhỉ 😀

  1. February 3, 2011

    […] dịch mình chọn là của quan4.net ,có lẽ là vì mình thích bản dịch này hơn […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: