Đợi Mưa

You may also like...

2 Responses

  1. Moonrise says:

    chà! romantic dữ! ^^

  2. kis the rain says:

    thật ra bài này ở trong tạp chí vtm lâu rồi mà cũng chả phải của bạn viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: