Đom Đóm Bay

You may also like...

1 Response

  1. shippochan says:

    nhờ “Đom đóm bay” của bạn mà mình có thể cảm nhận được câu chuyện mình đang đọc rõ hơn. Mình biết bài này lúc nữ chính hát cho người yêu nghe lúc anh ấy ra đi, nghe đựoc bài hát giúp mình có thể tửong tựong ra tình cảnh lúc đó, không biết bài hát thì đọc đoạn nàng ấy hát gần như chẳng có ý nghĩa gì vậy. Cảm ơn bạn nhiều vì đã dịch bài này!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: