Em chỉ là con đàn bà anh muốn

You may also like...

1 Response

  1. Jan VIET NAM Mozilla Firefox Windows says:

    “Em là con đàn bà anh muốn
    Cô ấy là con đàn bà anh cần..
    Vậy ai là người anh yêu….trong trái tim ích kỉ của anh?”

Leave a Reply

%d bloggers like this: