Em sẽ không làm bồ người khác nữa đâu

You may also like...

1 Response

  1. April 6, 2012

    […] – Làm tất cả những gì như em làm với người yêu, nhưng chỉ là bồ, không phải người yêu, thế […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: