Gặp Được Anh Là Duyên Phận Của Em

You may also like...

2 Responses

  1. kháck says:

    Mình muốn bản hòa âm phối khí, nhưng link hư rồi bạn. Có thể sửa lại không? Cảm ơn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: