Giai Nhân Khúc – Phong Trung Thái Liên

You may also like...

2 Responses

  1. Thân Google Chrome Linux says:

    Một bài thơ rất hay. Cám ơn anh đã chia sẻ. Mình còn nhớ lúc trước xem phim Thập diện mai phục, rất kết bài hát này.

  1. July 28, 2011

    […] người có thể vào đây để tìm hiểu thêm về bài […]

Leave a Reply

%d bloggers like this: