Giọt Lệ Nàng Mona Lisa – Lâm Chí Huyền

You may also like...

2 Responses

  1. Kaodaica says:

    Câu đầu tiên là nhìn thấy nụ cười nàng Monalisa chứ nhỉ?Sao lại là nước mắt?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *