Hàn Ngạo Tự Băng – Đồng Lệ

You may also like...

3 Responses

  1. Kay Yang says:

    hix, bít rõ hoàn cảnh bài hát rồi thì dịch sao cho tình tứ một chút (bài hát vốn dĩ lãng mạn mà #_# )
    dịch Ta với Ngươi nghe sao sao a’h

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: