Hoa Hạ Anh Hùng – Đặng Siêu

You may also like...

2 Responses

  1. Bubikuki says:

    Bài này là 孤单狭客 @ DienAnh.Net dịch lời, có phải bubikuki dịch đâu, trong clip có ghi rõ như thế mà =.=

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: