Hoa Hướng Dương Của Tiểu Ngư

You may also like...

3 Responses

  1. Nicky says:

    Hoa hướng dương của mình thì ở đâu nhỉ…?

  2. Khach says:

    Oài, truyện của MHK nam 9 lúc nào cũng thật perfect, perfect đến nỗi cảm thấy không thật.

  1. December 14, 2011

    […] bàn trong phòng hội nghị của hội học sinh cấp ba có treo một chậu hướng dương nho […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: