Hoàn Lệ – Lâm Bằng

You may also like...

3 Responses

  1. Traidangtinhyeu9 says:

    夕 chữ này dịch ra là chữ Tịch mà sao lại chữ Bằng vậy ca sĩ hát là Lâm Tịch mới đúng chứ ?

  2. Traidangtinhyeu9 says:

    Chính xác hơn là từ này 鹏, thì mới dịch ra là chữ Bằng. Đúng là ca sĩ Lâm Bằng hát nhưng tên tiếng Hoa thì lại sai từ cuối đó bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: