Hướng dẫn cách tạo phần mềm bỏ túi “Portable Software”

You may also like...

1 Response

  1. Nhat says:

    Các bạn hãy thử và cho ý kiến về những Portable của trang http://portableapps.com/apps (những Portable này được tạo bởi phần mềm NSIS Portable (http://portableapps.com/apps/development/nsis_portable) hoặc Portableapps.com Launcher (http://portableapps.com/apps/development/portableapps.com_launcher)) và tham khảo thử bài viết Làm Portable với NSIS (http://www.vn-zoom.com/f229/lam-portable-voi-nsis-1391382.html).

    Mời các bạn đóng góp thêm nhiều kinh nghiệm sử dụng cũng như phần mềm tạo Portable khác nữa!

    Chúc các bạn vui vẻ, mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: