Hướng dẫn gõ Tiếng Việt trên status của Yahoo! Messenger

You may also like...

5 Responses

  1. làm được gòy anh ui, có cái này đỡ ghia, mấy cái hướng dẫn khác bắt bỏ đĩa vô, đĩa đâu cho vô chòy…..thanks

  2. Ny says:

    thử liền…keke…thanks nicky…

  3. kẹo says:

    kôh khởi động lại máy kôh dc àh…..
    ổ đĩa ở nhàk bị đóng băng….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: