Khi cô đơn hãy nghe khúc tình ca

You may also like...

1 Response

  1. Thiên Vũ says:

    Mình xin phép được dẫn link trên youtube cũng như bản dịch của bạn, dành tặng cho một người thân yêu của mình.

    Cám ơn bạn rất nhiều.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: