Kiếp sau em chờ anh ở đâu

You may also like...

1 Response

  1. Gần giống với truyện ” Đôi cánh của thiên thần ” và ” Nếu trên thiên đường em gặp anh ”
    Nghị lực sống của 1 người chính là tình yêu thương của 1 con người đặc biệt đang dành tình cảm cho mình, chỉ cần nhìn thấy họ, biết họ đã yên bình, người này sẽ thanh thản ra đi 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: