Là Em Quá Đa Tình – Hồ Dương Lâm

You may also like...

1 Response

  1. Thanh Vũ says:

    hay quá bạn ạ!
    nhưng đoạn này “Lệ yên chi nghẹn ngào nơi cổ họng”
    có lẽ nên để là nơi khóe miệng thì hay hơn chăng :)?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: