Liệt Hỏa Như Ca – Minh Hiểu Khê

You may also like...

5 Responses

  1. mingshin says:

    Thanks . Mới chạy ra hiệu sách mua bộ này vìa. Chuyện nôi dung hay đáng để xem. Nhưng tác giả không xuất sắc lắm trong lĩnh vực kiếm hiệp . Thứ 2, văn phong giống dành cho chuyện con gái, hix nhân vật Tuyết tả cứ như là cón gái từ hình dáng đến tính cách ỏng ẹo . Bộ kiếm hiệp đầ tiên của Minh Hiểu Khê ^^ nói chung là nên đọc

  2. Huong 46i5 says:

    bạn ơi bản nhạc khi bật blog này tên là gì vậy , nghe buồn mà hay quá , nghe rất quen nhưng minh khong nhớ ra . bảo gium mình với

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: