Lỗi tại ai bây giờ – Hoàng Chính

You may also like...

1 Response

  1. Yan VIET NAM Google Chrome Windows says:

    chắc tại lỗi do ông trời khéo làm cho cô bé ấy quên đi lời hứa, mà cũng có thể cô ấy tưởng nói chơi, ai ngờ “chú” này nghĩ là thật.. phải chi “chú” nói rõ ra thì đâu ra nông nỗi lặp lại cảnh con sóc này con sóc kia nhỉ.. hai za..

Leave a Reply

%d bloggers like this: