Lời trách móc nhẹ nhàng – Mã Thiên Vũ

You may also like...

2 Responses

  1. mây’ bài hát này … deu có chung 1 dang nhu’ nhau …. là de`u nho’ vê` tình yêu xua’ … cu’ nhu’ là bi. chia tay ây’

  2. Mr.Scarlet says:

    Làm sao có thể đối diện với thu thach mà em lại nói là không có gì cả
    -> Làm sao có thể đối diện với thử thách…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: