Ly và nước

You may also like...

2 Responses

  1. I'm Tú ® says:

    truyện này hay wá anh ơi…mượn hình ảnh ly và nước đơn giản để nói đến tình iu…hay wá…rốt cuộc tình iu là một thứ rất khó nắm bắt…càng cố giữ thì càng mãi xa…

  2. nicky says:

    @piglet: tình iu là tình cảm khó hỉu nhất 🙂

Leave a Reply

%d bloggers like this: