Máu trên vai anh là của em

You may also like...

2 Responses

  1. Đủ để… khóc [ ! ]

  2. Girlxinhlovely98 says:

    huhhuu, cảm động wa, thương cô gái wa! cuộc sống đã k cho cô một tình yêu , còn lấy đi tất cả của cô, 1 tình yêu, 1 người cha, và cả chính bản thân mình cũng pải chết !huhu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: