Một vòng trái đất – Album Minh Hằng Vol1

You may also like...

1 Response

  1. kenvin p says:

    Ra vol rùi ah ! Nghe bài Một Vòng Trái Đất thì thích thật , không biết những bài kia như thế nào? Để mua về nghe thử xem seo ! Còn mấy cái khuyến mãi tặng kèm làm jì đây chùi ? <—– không thích đi shopping chút nào !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: