Mùa thu không trở lại – Vương Cường

You may also like...

3 Responses

  1. Ông nhờ mấy thằng trên YAN dịch àh? Nếu đúng thì quả là sai lầm, bài này (và đa số các bài khác) dịch ẩu vô cùng ẩu…

  2. nicky says:

    Đợi tui học tiếng Hoa xong tui tự dịch lại, giờ có đọc còn hơn điếc!

Leave a Reply

%d bloggers like this: