Mưa vô tình gió vô tâm…

You may also like...

2 Responses

  1. Bài nè hay quá anh Toại à ! Cảm ơn anh đã chia sẻ cho mọi người …Chúc anh cuối tuần vui vẻ …..

    Ngoài kia ….Mưa vẫn rơi,,,,gió vẫn thổi …. và lòng em vẫn .,…. Em ước mình được vô tình , vô tâm …như những giọt mưa ….

  2. hey nha’…post nhju` nhju` dj..de? e canh e boc’ tem…kekekekek

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: