“Nấm lùn di động” hay hiệu ứng ngược của nhạc teen Việt

You may also like...

4 Responses

  1. potay theo luôn, ca sĩ (chả biết cái giống này đáng dc gọi là ca sĩ ko?) thì cứ vô tư mà hát (mặc dù giọng còn thua cả giọng ca sĩ phòng trà không tên tuổi) còn fans thì cứ vô tư đến ngu ngơ mà tung hê ^:)^

  2. Hơ – hát theo dòng candy thì cứ nhái giộng thật rẻ con vào ^^

  3. anh nick cho pép em cop bài này lên Ngoisaoblog nha ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: