Nếu bỗng dưng ta chán nhau!

You may also like...

2 Responses

  1. Sữa ® says:

    ko có gì hay đặc sắc cả, nhưng mỗi lần đọc đều thấy sợ muốn khóc

  2. nanie★ says:

    kinh nghiệm đây híhí :X

Leave a Reply

%d bloggers like this: