Never let you go – Janice Wei

You may also like...

2 Responses

  1. pe_ngok says:

    Em thích bài hát này lắm 🙂 ngay từ lần đầu tiên nghe thấy, đã muốn tìm bằng được. Mỗi sáng thức dậy, đều muốn nghe nó (+ muốn ngủ tiếp. kaka) đây là website hay blog ạ 😐 truyện ngắn TQ em cũng thích. Shayne Ward em cũng thích luôn. Oài, em thích nhiều thứ ở đây lắm 😀 thích cà nhạc TQ nữa. “Đồng thoại chỉ là lừa người thôi. Anh ko thể nào trở thành hoàng từ của em”… nhiều nhiều quá đi mất. hihi. cám ơn google vì đã giúp em biết đc ở đây có nhìu thứ hay ho ntnày. hihi

  1. December 1, 2010

    Funeral flowers….

    Funeral flowers. Flowers for funeral….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: