Người giúp việc – Tào Đình

You may also like...

2 Responses

 1. DarkAngel says:

  Một trong những bi kịch không hiếm thấy trong gia đình. Một bà mẹ muốn có cháu nối dỗi tông đường đến nỗi bài kế cho con trai với cô giúp việc. Không cần biết đến hậu quả là gì chỉ cần có ” cháu ” là okie. Một ông chồng “yêu” vợ ” nhất ” mà lại không thể không nghe lời mẹ dẫn tới cái chết của cô vợ và cô giúp việc. Không trách cô vợ vì nếu ai trong hoàn cảnh đó đều cũng có khả năng hành động như thế.

  Biết rằng tội lớn nhất trong bất hiếu là không có con nối dòng. Có thể hiểu cho bà mẹ nhưng không thể thông cảm vì bà làm mà không nghĩ đến nó sẽ ảnh hưởng đến ai. Ông chồng thì chỉ biết nghe theo mẹ mà không bàn bạc với vợ, lén lúc có con với người giúp việc trong khi vợ đi công tác dẫn đến cái chết của vợ. Vợ chết rồi thì đổ tội cho cô giúp việc là hung thủ giết vợ mà không chịu nhận mình mới là ” hung thủ “. Nếu ông ta sáng suốt chịu hỏi ý vợ, tìm cách khác thì sẽ không dẫn đến kết quả như thế. Cô giúp việc thì không hiểu tại sao lại chấp nhận đẻ mướn có lẽ còn quá trẻ để hiểu biết.

 2. 33Katharina says:

  I must say it was hard to find your blog in google.
  You write awesome posts but you should rank your website higher in search engines.
  If you don’t know 2017 seo techniues search
  on youtube: how to rank a website Marcel’s way

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: