Người tình và con đĩ…

You may also like...

3 Responses

  1. vô tình… ích kỉ… hối hận…. ước ao…. lúc nào cũng zậy =.=!

  2. Moonrise says:

    dung la giong van cua Gào rùi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: