Người tình và con đĩ…

You may also like...

3 Responses

  1. vô tình… ích kỉ… hối hận…. ước ao…. lúc nào cũng zậy =.=!

  2. Moonrise says:

    dung la giong van cua Gào rùi!

  3. I♥ME says:

    hay wa’

Leave a Reply to Moonrise Cancel reply

%d bloggers like this: