Người tôi yêu là một diễn viên

You may also like...

4 Responses

  1. hay hay hay,bis bis,chắc chôm zìa blog wớ ^^

  2. nicky says:

    🙂 tiên cứ tự nhiên, bò xỉu đi :))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *