Nguyệt Trung Thiên – Ân Hinh Tử

You may also like...

4 Responses

 1. Baoyuk says:

  Bài từ 2:45 trở đi là bài gì vậy bạn ?

  • JO says:

   Đó là nhạc OST của anime Princess Mononoke (Mononoke Hime) của Ghibli Studio, Nhật nha bạn.

 1. May 24, 2012

  […] Nguyệt Trung Thiên Posted on 24/05/2012 by Thủy Phong Sương Nguồn: Lão heo tú bà -https://quan4.net/nguyet-trung-thien-an-hinh-tu.html […]

 2. August 14, 2016

  […] Trans: Nicky Le Timing/Effe & Encode: ily Zhang […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: