Nhân Gian Đa Tình – Lý Thù

You may also like...

2 Responses

  1. Dugiavanxx says:

    một nỗi đau xót vô cớ…

  1. June 28, 2011

    […] Dịch lời: Nicky @ Quan4.net […]

Leave a Reply

%d bloggers like this: