Nhược Vấn – Thanh Hoàn

You may also like...

1 Response

  1. Glass_dandelion VIET NAM says:

    rất cảm ơn anh đã dịch bài này :X
    ngày trước em có nhờ anh mà tưởng anh quên rồi chứ :((
    thấy bài này em mừng phát khóc 😡
    một lần nữa chân thành cảm ơn anh!

Leave a Reply

%d bloggers like this: