Phong Thanh Hạc Lệ – Tâm Nhiên

You may also like...

7 Responses

 1. HaHoaKhu VIET NAM Mozilla Firefox Windows says:

  công tử, gọi ta Tiểu Hà Hoa ~ <3

 2. Tiếu Vô Hồn VIET NAM Mozilla Firefox Windows says:

  hay

 3. Could you PM me and tell me few more things about this, I am really fan of your blog! recently subscribed to your rss. Would you be be open to exchanging blog roll Thanks again for taking the time to put this up. I unquestionably loved every part of it.

 4. Shu says:

  Bài này hay ghê a~

 5. Akihiko Shin VIET NAM says:

  bài này bên bản tiếng Nhật tên là Sakura Sakura do Rin’ trình bày

 6. Thanh Tan VIET NAM says:

  thanks Nicky rất nhiều! Mình thích nhất nhạc dịch ở trang của bạn, có đầy đủ cả phiên âm, dịch nghĩa. Mình vào bao nhiêu lần rồi mà toàn đọc chùa, lần này mới gửi một lời cảm ơn tới bạn được.

 1. July 13, 2013

  […] đây để xem toàn bộ […]

Leave a Reply

%d bloggers like this: